Yabancı dil öğrenmenin temel prensipleri

Yabancı dil öğrenmenin temel prensipleri

Bugüne kadar, yabancı dil eğimi ile ilgili çok şey yazıldı ve tartışıldı. Her dönem belli metot, yöntem ve teknikler ön plana çıktı ve belli bir süre

BBC ile Twitter’da İngilizce öğren…
Quizlet nasıl çalışılır?
Neden İngilizce öğrenemiyoruz?

Bugüne kadar, yabancı dil eğimi ile ilgili çok şey yazıldı ve tartışıldı. Her dönem belli metot, yöntem ve teknikler ön plana çıktı ve belli bir süre sonra bunların verimsiz olduğu anlaşıldı ve bunların yerlerini yenileri aldı. Fakat bazen öyle tuhaflıklar oldu ki yıllar önce unutulmuş bir yöntem ya da metodu “yenilik” diye insanlara sunuldu. Buna örnek olarak çocukların anadillerini öğrenme süreçlerini, yabancı dil öğrenimine uygulamaya çalışan akımlar gösterilebilir. 19. yüzyılda Francois Gouin tarafından ortaya atılan ve gözleme dayalı bir takım çıkarımlarla oluşturulan metotla başlayıp günümüze kadar gelen bu yaklaşım, her dönem, çoğunlukla ticari amaçlarla ortaya çıkıp kaybolur.

Yabancı dil eğitiminin bir çok değişken içerdiği artık tartışılmaz bir konudur. Başak bir deyişle, yabancı bir dil öğrenmeyi etkileyen faktörler hep birlikte dikkate alınmazsa, sonuç genellikle başarısız olur. Uzun zamandır, biliminsanları bu değişkenleri belirlemeye çalışmaktadırlar ve artık bir çok şey netleşmeye başlamıştır. Bu makalenin konusu, yabacı dil eğitimi ile ilgili üzerinde uzlaşılmış bazı prensiplerdir.

Toplamda 10 tane olan bu prensipler kısaca şöyle özetlenebilir.

Prensip 1: Zengin bir “kalıplaşmış ifadeler” repertuvarı ve dilbilgisi kurallarına dayalı yeterlilik.
Yabancı dil eğitiminde, kalıplaşmış ifadeler ve dilbilgisi çalışmaları hep tartışmalı konular olmuştur ama artık insanların kendi anadillerinde çok fazla kalıplaşmış ifade kullandıkları defalarca tespit edilmiştir. Bu yüzden, yabancı dil eğitiminde bu noktalar mutlaka dikkate alınmalıdır.

Prensip 2: Yabancı dil eğitimi çoğunlukla anlam odaklı olmalıdır.

Dilin temel fonksiyonunun karşılıklı anlam aktarması olduğu düşünüldüğünde, yabancı dil eğitiminde, öğrenilmekte olan dilin yapısından çok anlamı üzerine yoğunlaşılması gerektiği anlaşılacaktır.

Devamı geliyor…

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0